Korrigering av tidspunkt for offentliggjøring

Det vises til børsmelding datert 30.04.2002. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at offentliggjøringen av Orklas resultater for 1. kvartal blir kl 0800 og ikke kl 0730 som tidligere annonsert.