Orkla ASA meddelade om förlängning av anbudstiden för sitt offentliga köpeanbud på aktierna i Chips Abp

11.02.2005: Chips Abp har i dag mottagit följande meddelande från Orkla ASA om att Orkla ASA förlänger sitt offentliga köpeanbud på samtliga aktier i Chips Abp:

Orkla ASA förlänger sitt offentliga köpeanbud på Chips Abp
 
Orkla ASA:s ("Orkla") offentliga köpeanbud ("Anbudet") på samtliga aktier i Chips Abp ("Chips"), som ursprungligen var avsett att löpa ut 28.1.2005 kl. 16.00 (finsk tid) och som därefter förlängdes till 18.2.2005, förlängs med stöd av Anbudets villkor ytterligare till 4.3.2005 klockan 16.00 (finsk tid).
 
Företagsförvärvet behandlas av Europeiska kommissionen med stöd av EG:s koncentrationsförordning. I syfte att försnabba processen har Orkla till kommissionen givit ett åtagande att avstå från ett distributionsarrangemang gällande frysta pizzor, köttbullar och biff om Anbudet fullföljs. Orkla anser att sagda distributionsarrangemang representerar en mycket begränsad andel av Chips omsättning och att åtagandet inte påverkar Chips kärnverksamhet. Orkla anser inte heller att åtagandet skulle påverka Orklas tidigare bedömningar av Anbudets inverkan på Chips verksamhet, tillgångar, ledning eller personal.
 
Med undantag för förlängningen av anbudstiden förblir Anbudets villkor i kraft oförändrade. I enlighet med villkoren för Anbudet förbehåller sig Orkla rätten att ytterligare förlänga eller avbryta den redan förlängda anbudstiden. Således ändras också datumen för bl.a. meddelande om det preliminära och slutliga resultatet av Anbudet, fullföljande av Anbudet, clearing av aktieköpen och betalning av anbudsvederlaget på motsvarande sätt, och dessa datum meddelas också separat i samband med det preliminära resultatet av Anbudet. I Chips börsmeddelande av 28.12.2004 har meddelats närmare om villkoren för Anbudet. Anbudshandlingen och en informationsbroschyr samt tilläggsinformation för aktieägare med registrerad adress i Sverige finns också att tillgå på Internet under adressen www.alandsbanken.fi, www.chips.fi och www.orkla.no.
 
Ålandsbanken betjänar i frågor relaterade till Anbudet på numret 020 4292 910 (svenska) eller 020 4292 920 (finska) vardagar mellan kl. 8.40 och 16.15 eller per e-post chips@alandsbanken.fi.
  
Chips Abp
Sture Carlson
Styrelseordförande och koncernchef