Begrenset åpning av personalbutikken på Råbekken

Personalbutikken på Råbekken åpner for et begrenset salg for faste ansatte fra og med uke 17. Løsningen vil gjelde for ansatte fra:

 • Rygge
 • Råbekken
 • Ytre salg Østfold

Pensjonister, innleide og familiemedlemmene til faste ansatte vil ikke kunne bruke løsningen inntil videre. Hensikten er å unngå smittefare fra de som ikke utfører et varig arbeid i selskapet.

Handelen vil foregå ved at du først ber om bestillingslista fra Hilde ved å sende en e-post til hilde.anita.engsmyr@orkla.no. Når du har fått den, melder du inn behovet ditt til Hilde på samme e-postadresse ved å oppgi følgende informasjon:

 1. Ansattnummer og fullt navn
 2. Varer/mengde du ønsker å kjøpe. Husk å gjengi varenavnet fra bestillingslista korrekt
 3. Ønsket hentetid den kommende uka (mandag – torsdag 07:00 – 17:30, fredag 07:00 – 15:00)

Personalbutikken klargjør det du ønsker av varer, slik at det er klart for henting på det tidspunktet du via mail har avtalt med Hilde. Du betaler på vanlig måte ved avhenting. Kassa er forberedt med et visir av pleksiglass likt det man finner i mange dagligvarebutikker. Sørg ellers for å holde avstand til de ansatte i personalbutikken og unngå å snakke mot ansiktet deres på nært hold.

Det er ikke tillatt å møte opp for henting/betaling dersom man sitter i karantene eller har symptomer som kan være forenlige med en koronainfeksjon.

Hver ansatt kan bestille én gang per måned.

Det vil ikke være mulig å endre bestillingen ved oppmøte.

Forsøk på hamstring vil bli stanset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midlertidige rutiner ifm. hindring av potensiell Korona-spredning på Råbekken

 

PROTOKOLL – PRODUKSJON UKE 19-28 2020

Skiftordning i hermetikken

Bakgrunn: Økt etterspørsel etter hermetikk, gjør at de planlagte skiftene ikke strekker til. Det mangler 100 produksjonstimer for å dekke prognosene frem mot sommeren, og i tillegg mangler vi lagerdekning til å gjennomføre nødvendig vedlikehold.

 

Tiltak: Bedriften planlegger med 3 skift frem til sommeren, med unntak av uke 21, hvor Kristi Himmelfartsdag faller på torsdag 21. mai.

 

Utvidelse av skiftordning i hermetikken

Bakgrunn: Samtidig svakt salg i SH-kanalen og sterkt salg og resting i hermetikken, gjør det mulig å øke antall produksjonstimer i hermetikken med personell fra de øvrige avdelingene. Alternativet kan være å permittere ansatte som ikke er sysselsatt.

 

Tiltak: Dersom fabrikken greier å gi nok ansatte uten normal sysselsetting i sin vanlige avdeling kompetanse til å bemanne et kveldsskift på 11 timer uten lønnstillegg med to spisepauser, er bedriften villige til å gi disse ansatte to dagers eller 15 timers avspasering i løpet av de andre dagene i uka. F.eks. mandag for å forlenge helga, og torsdag for å sørge for en hviledag før det lange skiftet. For ansatte som ikke kompenseres med avspasering, vil de normale avlønningsreglene gjelde. Ansatte som deltar på det ekstra fredagsskiftet, men som ikke er overflødige i sin vanlige avdeling, og som normalt skulle hatt et ulempetillegg for arbeidstid, får  tillegget ved siden av avspaseringen.

 

Ordningen kan trå i kraft 8. mai og kan avvikles dersom det enten ikke lenger er mulig å gjennomføre den, eller dersom evt. økt salg i Frossenvare og Pølseavd. prioriteres. Ordningen avvikles ved at den påfølgende mandagen avspaseres, slik at man kan gå tilbake til sin normale arbeidstidsordning fra og med påfølgende tirsdag.

 

Håndtering av 1. mai og 1. juni

Bakgrunn: Det ble i etterkant av 13. april påpekt at noen ansatte må jobbe full uke i de arbeidsukene som starter eller avsluttes med en «rød» dag, og at dette oppleves urettferdig. Dette gjelder hvis man jobber nattskift i en uke med en «rød» mandag, eller kveldsskift i en uke med «rød» fredag, med unntak av de «røde» dagene som det er fastsatt andre regler for.

 

Tiltak: Håndteringen av de «røde» dagene frem mot sommeren 2020 vil håndteres på samme måte som 13. april (2. påskedag). Vi følger det normale skiftmønsteret på «hvite» dager, selv om enkelte ansatte vil få flere arbeidstimer i disse ukene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon blir hengt opp på tavla mellom klubbkontoret og kantina, og vil endre seg fortløpende i tråd med råd fra helsemyndighetene og føringer fra morselskapet. Retningslinjene er utviklet i samarbeid med NNN, FLT, HVO og BHT.

Hva gjelder?

Myndigheten har i forskrift FOR-2020-03-15-294 av 15. mars bestemt at «personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.»

Det er derfor svært viktig at vi unngår direkte fysisk kontakt eller oppholder oss mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter til noen der det ikke er nødvendig for driften av fabrikken.

Dette må du gjøre for å bidra:

 1. Vask hender nøye og ofte. Såpe og vann er betydelig bedre enn desinfeksjon. Det er obligatorisk før du går inn i kantina. Selv om noen felles berøringsflater blir desinfisert hyppigere nå enn før, er det en falsk trygghet.
 2. Covid-19 smitter ikke gjennom hud. Unngå å ta deg til ansiktet, spesielt rundt øyne, nese og munn.
 3. Bidra til å holde felles berøringsflater rene. Eksempelvis unngå å bruke hendene til å åpne/lukke vannkraner, og til å dytte rondellen.
 4. Sørg for at mobilen består av glatte overflater, slik at den lar seg rengjøre med våtserviett.
 5. Rengjør mobilen minimum når du kommer på jobb hvis du skal bruke den gjennom dagen.
 6. Unngå utenlandsreiser og folkemengder hvis mulig. Forsøk å unngå kollektivtransport.
 7. Unngå håndhilsing; det finnes andre trivelige måter å si hei på.
 8. Forsøk å gjøre butikkbesøk når det er lite folk der.
 9. Når du bruker utstyr som kan ha vært brukt av eksterne (eks. trucker), må du sørge for å rengjøre berøringsflatene først.
 10. Før en personlig logg på daglig basis hvor du noterer ned hvem du har vært nødt til å ha direkte fysisk kontakt med, eller har oppholdt deg mindre enn 2 meter fra i mer enn 15 minutter. På den måten kan vi raskt og sikkert finne ut hvem som må ut i karantene dersom du skulle teste positivt for Covid-19. Det blir lagt ut skjema for utfylling ved hovedinngangen og ved de andre stemplingsklokkene.

Dette gjør fabrikken:

 1. Det er sørget for at det er minimum 2 meter mellom hver stol i kantina for å skape fysisk avstand når vi spiser. Selv om vi ikke alltid kan være adskilt når vi er på jobb, bidrar dette til å redusere risikoen for å spre smitte.
 2. Avdelingene spiser på separate tidspunkter, slik at det blir mindre samtidig trafikk i kantina, på denne måten:
  1. Råvare/frossenvare: 10:00 – 10:30
  2. Hermetikk/fersk/Hold-it: 10:30 – 11:00
  3. Pølser/pizzatopping: 11:00 – 11:30
 3. Møterommene ved kantina er åpnet, slik at de som ikke har mulighet til å ta pause på forsvarlig vis der de normalt er, kan sitte her. Fordelingen er slik:
  1. Råvare: Gunnar Nilsen
  2. Pølser: Stabburets pølser
  3. Pizzatopping/hermetikk/fersk/hold-it: Kantina
  4. Frossenvare: Alle barn
 4. Matserveringen i kantina stenges f.o.m. 17. mars t.o.m. 26. mars. Alle må ta med egen matpakke i dette tidsrommet. Vi vil fortsatt servere kaffe, te, melk, sjokolademelk, juice og vann. Mikrobølgeovnen blir tatt ut av drift. Husk å unngå nøtter og andre allergener som kan smuldre på klærne. Maten må spises i kantina eller tilstøtende møterom. Tips: Det utvalget som er i kantina til daglig er ok.
 5. Alle besøk fra eksterne som ikke er nødvendige for å holde driften i gang, blir avlyst.
 6. Treningsrommet blir stengt inntil videre.
 7. Røykebua blir stengt inntil videre – man må stå utenfor med avstand til hverandre.
 8. I fabrikkinterne møter hvor man fysisk må treffes, skal man redusere antallet deltagere, slik at man kan holde 1m avstand til hverandre i møterommet.
 9. Personalbutikken stenger i første omgang i 2 uker.
 10. I gangen mellom klubbkontoret og kantina, blir det etablert en egen informasjonstavle for Korona.
 11. Det blir en avdelings- og/eller skiftvis gjennomgang av retningslinjene med mulighet for å stille spørsmål i uke 12. Utover dette avlyses avdelingsmøter inntil videre. Morgenmøtene gjennomføres som vanlig, men med tilpasninger for å unngå at man er mindre enn 2 meter fra hverandre i mer enn 15 minutter.
 12. Det er sentralt bestemt at halve ledergruppen skal ha hjemmekontor så lenge unntakstilstanden pågår, slik at noe av ledelsen «garantert» er friske. Inntil videre vil derfor Ida, Jan Erik og Trond være borte fra fabrikken, men det vil antagelig rulleres på dersom regelen varer over tid.

Hva om jeg blir syk?

De gjeldende retningslinjene fra myndighetene er som følger:

 1. Hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon, skal man være hjemme
 2. Man bør holde seg hjemme ett døgn etter at man er symptomfri (man er altså ikke i karantene i 14 dgr)
 3. Andre husstandsmedlemmer kan gå på jobb som vanlig hvis de ikke har luftveissymptomer

Spørsmål og svar

Spørsmål: Er det smittsomt at jakkene henger ved siden av/oppå hverandre i slusa når vi har pause? Er det bedre å putte dem i en pose?

Svar: Bedriftslegenes vurdering er at det er usannsynlig at dette kan føre til smitteoverføring, spesielt siden det er et plagg man ikke drar over hodet. Dersom man legger klærne i plastposer, får man bare nye kontaktflater (som er våte lengre) å håndtere. Dersom man føler seg tryggere ved å legge jakka i en pose, kan man imidlertid gjerne gjøre det.

 

Spørsmål: Er det ok med kjøleskap til oppbevaring for lunsjmat til de ansatte med tanke på sammenstimling av folk og kontaktflater?

Svar: Vi har foreløpig valgt å ikke fjerne kjøleskapet. Vi ber om at folk ikke stimler seg sammen, men holder behørig avstand når andre er der. Kantina vasker hyppig håndtakene.

 

Spørsmål: Er det hyppigere vask av kantina nå?

Svar: Ja. I stedet for å lage mat, bruker kantinepersonalet mye av tiden sin på å vaske felles kontaktflater. Bordene og stolhåndtakene blir vasket mellom hver spisepulje, og håndtakene på drikkedispenserne og kjøleskapene blir «nullstilt» ofte. De tre møterommene som nå brukes som pauserom blir også vasket flere ganger om dagen.

Tillegg f.o.m. 30. mars: Ett av de to årsverkene i kantina blir permittert av ISS. Det løses ved at hver av de to ansatte blir permittert 50%.

Spørsmål: Kan vi ikke bare kjøpe porsjonspålegg fortsatt?

Svar: Den felles beslutningen som sier at alle OFNs kantiner skal stanse matservering, dikterer dessverre at også dette salget må stanses inntil videre.

Spørsmål: Hvordan løses overtidsmat når kantina er stengt?

Svar: Nærmeste leder melder behovet til Hilde i personalbutikken. Hilde dekker innmeldt behov med Toro kjølte ferdigretter sendt til kantina. I disse tilfellene kan mikroen brukes.

Spørsmål: Har konsernsjefen kommet med en fellesmelding til alle ansatte?

Svar: Ja, det har han! Se her: https://www.youtube.com/watch?v=B0R2juOM3Pw&feature=youtu.be

Retningslinjer lønn ved fravær under COVID-19

Orkla har, med referanse til hva regjeringen har kommet med av regler, vurdert hvordan lønnsplikt skal følges under situasjonen med COVID-19. OFN HR drøftet dette og innfører følgende retningslinjer i tiden som kommer:

Ansatte som er i karantene pga opphold i land utover Norden

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar, jfr. Helsedirektoratets vedtak pr 12.03.20

Har ansatte i karantene rett til lønn?

 • Ansatte som er i karantene og jobber hjemmefra skal ha lønn
 • Ansatte som er i karantene og har fått sykemelding fra lege har rett til sykepenger.
  • Dersom den ansatte likevel utfører arbeid fra hjemmekontor har vedkommende isteden krav på lønn
 • Ansatte som er ilagt bedriftsintern karantene (ikke sykmeldt), og som ikke kan jobbe hjemmefra, har likevel krav på lønn som følge av at fraværet er pålagt av arbeidsgiver

Unntak

 • Dersom ansatte med vitenhet og vilje har reist til områder som Folkehelseinstituttet, FHI, fraråder å reise til, og som medfører karantene etter hjemkomst, utgjør dette brudd på lojalitetsplikten. Ansatt som er i en situasjon ikke kan oppfylle arbeidsplikten har ikke krav på lønn.
 • Det kan etter omstendighetene ha konsekvenser for arbeidsforholdet

Fravær pga stenging av barnehage eller skole

 • Bedriften følger Nav og regjeringens anbefaling og innvilger omsorgspenger i fravær hvor mor/ far må være hjemme med barn i barnehage og barneskole så lenge situasjonen krever det
 • Dersom man har barn i ungdomsskole og videregående vil bedriften som hovedregel ikke innvilge omsorgspenger. Bedriften vil kunne gjøre unntak hvor det er åpenbare behov for en forelders tilstedeværelse
 • Fabrikkansatte kan ha rett til tilbud om barnehageplass, fordi de jobber i en samfunnskritisk virksomhet (SKV). Ansatte dette er aktuelt for, bes om å ta kontakt direkte med barnehagene de normalt bruker for avklaring. Bekreftelse på arbeidsforhold kan fås hos fabrikksjef.
  • Du har krav på barnepass dersom både du og den andre forelderen jobber i en SKV, eller hvis du er aleneforelder
  • Dersom bare du jobber i SKV, skal den andre forelderen passe barn hele tiden
  • Dersom det er til stor ulempe at den andre forelderen er hjemme, er det mulig å likevel spørre din lokale barnehage eller -skole om barnepass, selv du ikke har krav på det

Tidsregistrering

 • Ansatte som gis omsorgspenger skal registrere sykt barn
 • Ansatte som er i karantene og som ikke kan jobbe hjemmefra skal registrere permisjon med lønn
 • Ansatte som er i karantene og fått sykmelding skal registrere egen sykdom iht. vanlig praksis