Tävlingsvillkor

Allmänna tävlingsvillkor

Ditt bidrag lämnas in när du fyllt i och bekräftat formuläret. Tävlingen pågår t.o.m. 2018-11-11. En jury på Pierre Robert Sverige väljer ut 3 vinnare med de bästa motiveringarna efter att tävlingen är avslutad. Vinnarna tilldelas varsitt paket innehållande strumpbyxor värde ca 5 500 SEK. Vinnarna kontaktas via den e-mailadress varje vinnare registrerat vid deltagandet. Om inget svar från en vinnare erhålls inom en vecka efter besked från Pierre Robert förbehåller vi oss rätten att välja ut en ny vinnare.

Övriga villkor

  1. Pierre Robert Group förbehåller sig rätten att publicera förnamnen på de tre vinnarna på Pierre Robert Sveriges Facebooksida.
  2. Om tävlingen inte kan genomföras som planerat, förbehåller sig Pierre Robert AB sig rätten till att ändra villkåren för tävlingen. Pierre Robert Group AB kan diskvalificera deltagare i tävlingen, eller neka att ge ut premien om deltagarna inte håller sig till tävlingsvillkoren eller om det föreligger misstanke om fusk.

Personuppgifter och kontakt

Deltagarna måste lägga in personuppgifter i tävlingsformuläret. Pierre Robert ägs av Orkla. Som bolag inom Orkla följer vi Orklas regler för säker hantering och behandling av cookies och personuppgifter. Personuppgifterna kommer inte förmedlas vidare till tredje part eller användas till annat än att kontakta vinnaren och skicka ut premien. Upplysningarna tas bort när kampanjen är slutförd.

Ytterligare information om vår behandling av personuppgifter hittar du i här >