Information om vår behandling av personuppgifter om konsumenter, kunder och affärskontakter

Detta dokument innehåller information om den behandling av personuppgifter* som utförs av svenska företag i Orkla-koncernen. För att ta reda på vilket av dessa företag som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter, se denna översikt över svenska Orkla-företag uppdelade efter varumärke. Företaget i fråga benämns nedan som “Orkla”, “vi” eller “oss”.
*Med “Personuppgifter” menas information som kan kopplas till dig som individ.

1.1

Vår behandling av personuppgifter sker inom ramen för svensk lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). I korthet är ändamålen med Orklas behandling av personuppgifter att hantera förfrågningar från konsumenter och andra, att tillhandahålla tjänster eller produkter, att hantera eller anpassa kommunikation och marknadsföring, att anpassa och förbättra produktutveckling och produktion av tjänster eller produkter, eller att hantera samarbete och kommunikation med affärskontakter. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning.

 

1.2

Syftet med vår användning av personuppgifter och uppgift om vilka typer av personuppgifter vi kommer att använda

 • framgår antingen av information som vi lämnat till dig;
 • är tydligt från sammanhanget för din kontakt med oss (till exempel om du anger ditt namn och din e-postadress när du registrerar dig för mottagande av nyhetsbrev);
 • eller beskrivs i avsnitten 1.4 – 1.10 nedan.

 

1.3

I avsnitt 1.4 – 1.10 nedan hittar du mer information om vår personuppgiftsbehandling i olika situationer där du har varit i kontakt med oss. Informationen beskriver de specifika ändamål för vilka dina personuppgifter behandlas, vilka kategorier av personuppgifter Orkla behandlar, på vilken rättslig grund Orkla stöder behandlingen och hur länge Orkla lagrar personuppgifterna.

Observera att flera av punkterna med information kan vara relevanta för dig samtidigt, till exempel om du besöker vår webbplats (punkt 1.4) och köper varor (1.7) och i samband med köpet skapar en profil i vår kundklubb (1.6).

1.4.1

Orklas webbplatser använder cookies och liknande teknik (nedan gemensamt kallade “cookies”) som lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta, vanligtvis genom användning av en webbläsare. Cookies används bland annat för att säkerställa säker inloggning, ge besökare en bättre användarupplevelse, ge tillgång till olika webbplatsfunktioner, särskilja besökare på webbplatsen från varandra, analysera hur väl vår webbplats och onlinetjänster fungerar samt för att kunna genomföra anpassad, intressebaserad annonsering. Detta innebär en större eller mindre grad av användning av webbplatsanvändarnas personuppgifter – som beskrivs nedan – och hjälper oss att förbättra webbplatsen och göra vår digitala kommunikation mer relevant för mottagarna.

 

1.4.2

Besökare kan frivilligt välja att godkänna användningen av cookies, genom inställningar på vår webbplats eller i sin webbläsare. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att du antingen blockerar cookies från att laddas ner automatiskt eller att du får ett val att ladda ner varje cookie. Du kan också när som helst radera cookies genom att gå till inställningarna i din webbläsare. Hur detta görs beror på vilken webbläsare du använder. Se menyn “Internet/Sekretessalternativ” eller motsvarande i din webbläsare för ytterligare instruktioner om hur din webbläsare fungerar. Observera att om du säger nej till cookies kan det påverka funktionaliteten på våra, såväl som andra, webbplatser.

 

1.4.3

Typ av personuppgifter som behandlas med cookies: IP-adress, typ av enhet och operativsystem, plats, webbplatsbeteende, klick, tid på webbplatsen, etc

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Prestandabaserade cookies: Dessa gör det möjligt för oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare navigerar på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte veta när du har besökt vår webbplats. Ditt samtycke. Se 1.4.4 (under tabellen)
Funktionella cookies: Dessa gör det möjligt för webbplatsen att erbjuda förbättrad funktionalitet och personalisering. De kan ställas in av oss eller av tredje parts tjänsteleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra webbplatser. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller alla dessa tjänster inte fungerar korrekt. Ditt samtycke. Se 1.4.4 (under tabellen)
Nödvändiga cookies: Dessa är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De ställs vanligtvis endast in som svar på åtgärder som du gör, och som utgör en begäran om tjänster, till exempel ställa in sekretessinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men det kommer sannolikt medföra att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information. Orklas berättigade intresse av att säkerställa att våra webbplatser fungerar för besökare. Se 1.4.4 (under tabellen)
Riktade cookies: Dessa ställs in av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte personlig information direkt, utan är baserade på unik identifiering av din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad reklam. Ditt samtycke. Se 1.4.4 (under tabellen)

1.4.4

Om du vill ha mer information om de cookies som kan användas av denna webbplats, vad de används till, tredje parts tillgång till information som samlas in av cookies och hur länge de används, kan du hitta en lista med specifikationer i cookieinformationsrutan som du har tillgång till när du går in på webbplatsen, under “Cookie-inställningar”, eller i form av en klickbar sköldikon, vanligtvis tillgänglig längst ner till vänster, när du besöker vår hemsida.

Typ av personuppgifter: Fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, svar eller annan anteckning i samband med tävlingen, t.ex. foto på dig själv, etc.

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Hantera ditt deltagande i kampanjen, inklusive att kontakta dig om du vinner. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig (deltagande i kampanj). Uppgifterna kommer att raderas inom en rimlig tid efter att kampanjen har avslutats. Tidpunkten för radering kan anges i kampanjvillkoren.
Publicering av vinnare i kampanj/tävling på hemsida eller i sociala medier Ditt samtycke Uppgifterna kommer att publiceras så länge publiceringen anses vara relevant för Orkla-företagets marknadsföring av tävlingen, men vi kommer att sluta publicera informationen om du återkallar ditt samtycke.

Typ av personuppgifter: Fullständigt namn, ålder, kön, e-postadress, adress, telefonnummer, födelsedatum, information om vilka varor eller tjänster du har köpt i våra webbutiker och tidpunkt för köpet, ditt samtycke till kommunikation från oss och historik över detta.

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Administrera medlemskap i kundklubbar, lojalitetsprogram eller prenumerationer på nyhetsbrev och erbjudanden, som ger tillgång till erbjudanden och annan information om våra produkter. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig. Informationen används tills du avslutar din prenumeration eller ditt medlemskap.
Skicka nyhetsbrev och erbjudanden till medlemmar i kundklubbar eller lojalitetsprogram, eller prenumeranter på nyhetsbrev och erbjudanden. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.
I vissa fall har du också gett ditt samtycke vid registreringen.
Informationen används tills du avslutar din prenumeration eller ditt medlemskap.
Personalisering av innehållet i nyhetsbrev och erbjudanden för att förfrågan ska matcha dina antagna preferenser med avseende på våra produkter och erbjudanden.
Anpassningen baseras på uppgifter som du har lämnat till oss i samband med registrering m.m. samt vilka produkter du har köpt i våra webbutiker och köptidpunkterna.
Orklas berättigade intresse av effektiv marknadsföring. Informationen används tills du avslutar din prenumeration eller ditt medlemskap.
Personalisering av innehållet i nyhetsbrev och erbjudanden från Orkla för att förfrågan ska matcha dina förmodade preferenser när det gäller våra produkter och erbjudanden.
Anpassningen baseras på uppgifter som du har lämnat till oss i samband med registrering m.m., samt vad du har köpt i våra webbutiker och tidpunkter för köpet, samt information från tredje part, vilket gör det möjligt för oss att förutse vilka produkter du kan vara intresserad av, såsom (i) förmodad inkomst, intressen och familjesituation, (ii) vilka webbsidor du har besökt och annonser du har klickat på, (iii) dina klick i våra nyhetsbrev
Ditt samtycke. Informationen används tills du avslutar din prenumeration eller ditt medlemskap eller du återkallar ditt samtycke.
Din insamlade bonuspoäng eller liknande, för att kunna ge dig olika förmåner. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig. Raderas när du säger upp din prenumeration eller ditt medlemskap.
Baserat på ditt köp av produkter i vår webbutik kan vi anpassa visningen av annonser på internet till andra personer med liknande egenskaper/intressen som du. Orklas berättigade intresse av effektiv marknadsföring. Raderas när du avslutar din prenumeration eller ditt medlemskap, eller när du begär att användningen av dina uppgifter på detta sätt ska upphöra.

Typ av personuppgifter: Fullständigt namn, e-postadress, adress, telefonnummer, köp- och leveranshistorik, födelsedatum, produktens placering i kundvagnen på webbplatsen

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Administration av användarkonto i webbutiken, vilket innebär lagring av kontaktuppgifter och dina beställningar. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.
Orklas berättigade intresse av att tillhandahålla god kundvård.
Informationen lagras tills du raderar ditt användarkonto.
Hantering av beställningar för köp av varor eller tjänster och leverans av dessa, utskick av orderbekräftelse till dig och uppföljning av eventuella reklamationer. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, och för att uppfylla dina rättigheter enligt köplagen och våra skyldigheter. För kunder med en registrerad kundprofil/konto: Uppgifter om pågående och tidigare köp sparas tills du begär att de raderas, eller 730 dagar efter din senaste inloggning.
För kunder utan registrerad profil (engångsköp): 12 månader.
Lagring av bokföringsinformation om leverans Att Orkla måste uppfylla en rättslig förpliktelse Lagringstiden följer av bokföringslagstiftning.
Om du har loggat in som användare i en av Orklas webbutiker och har produkter i din varukorg utan att slutföra din shopping eller utcheckning, kan vi spara din varukorgsinformation så att vi kan skicka ett e-postmeddelande till dig som påminner dig om din varukorg vid ett senare tillfälle. Detta kommer endast att ske om du är medlem i en kundklubb eller lojalitetsprogram, eller prenumererar på nyhetsbrev och erbjudanden, se 1.6. Berättigat intresse av försäljning och marknadsföring av våra produkter Raderas inom tre månader.
Användning av inköpsinformation vid analys av köptrender, för personalisering av kommunikation, reklam och lager. Orklas berättigade intresse av effektiv kommunikation med konsumenter. Endast anonymiserade uppgifter används (se 2.2).
Marknadsföring och försäljning av våra produkter per telefon Orklas berättigade intresse av försäljning av produkter För medlemmar i kundklubbar och prenumeranter på nyhetsbrev, tills du avregistrerar dig eller begär att förfrågningar via telefon ska avslutas.
För andra personer hämtas telefonnummer från tredje parts register och lagras inte av Orkla.

Typ av personuppgifter: Fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, innehåll i förfrågan till Orkla

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Hantering av förfrågningar om information, vägledning, klagomål, anspråk etc. Orklas berättigade intresse av god kundvård.
För att genomföra ett avtal med konsumenten som frågar.
I vissa fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åvilar Orkla-bolaget, till exempel för att hantera en reklamation eller för att bokföra betalningsinformation enligt bokföringslagen.
Vi raderar personuppgifter i ärenden som rör reklamationer sex månader efter den senaste kontakten.
I fall relaterade till skador behåller vi informationen i tre år.
I ärenden som rör sponsring raderas uppgifterna inom två månader från den senaste kontakten.
Användning av förfrågningar för att anpassa Orklas produkter, tjänster eller marknadsföring. Orklas berättigade intresse av att tillhandahålla bra produkter, tjänster och marknadsföring. Raderas inom sex månader efter senaste kontakt.
Användning av förfrågningar i samband med produktåterkallelser. Orklas berättigade intresse av att tillhandahålla bra produkter.
I vissa fall kan behandlingen vara nödvändig av säkerhetsskäl, särskilt för att skydda människors liv och hälsa.
Raderas inom sex månader efter senaste kontakt.
Behandling av andra förfrågningar Orklas berättigade intresse av god kundvård. Raderas inom sex månader efter senaste kontakt.

Typ av personuppgifter: Fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, ålder, dina marknadsundersökningssvar

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Marknadsundersökning via e-post eller andra elektroniska kanaler.
Syftet är att förbättra våra produkter och vår marknadsföring.
Samtycke eller avtal med dig (medlemskap) ger oss grunden för förfrågan.
Behandlingen av dina svar baseras på vårt berättigade intresse av att förbättra våra egna produkter och vår marknadsföring
Svaren anonymiseras omedelbart (se 2.2).

Typ av personuppgifter: Fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, befattning, kommunikation, deltagande i möten med oss, input vid möten, affärsobservationer och recensioner, bild-, ljud- och filminspelningar, allergier, findings in anti-corruption and compliance screenings, resultat i kontroller av korruption och efterlevnad.

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Hantering av dialog, förfrågningar och möten, samt protokoll, anteckningar, inspelningar och transkribering av kontakt och kommunikation, till exempel möten. Behandlingen kan vara nödvändig för att fullgöra ett avtal med ditt företag eller för att utföra uppgifter inför ett sådant avtal.

Grunden kan också vara vårt berättigade intresse, t.ex. för att: (i) förbättra våra varor, tjänster, produktion, eller andra delar av vår verksamhet
(ii) genomföra strategiska affärsbedömningar och beslut;
(iii) säkerställa gott samarbete och kundvård.

Grunden för behandling av inspelningar från Teams-möten och liknande är oftast samtycke.

Uppgifter om allergier kommer att hanteras med samtycke.

Så länge det finns ett affärsbehov av lagring.
För att säkerställa regelefterlevnad av sanktionsregler, samt för att säkerställa efterlevnad av antikorruptionsregler, kan Orkla komma att genomföra en granskning av externa tredje parter som Orkla och dess affärsenheter har eller kommer att etablera relationer med. Personuppgifter kommer också att korsrefereras mot sanktions- och bedrägeridatabaser för denna aktivitet. Exempel på sådana databaser är Bureau van Dijk, som kommer att inhämta resultaten åt oss och kan avslöja information om våra företagskunders chefer och personer i ledande befattningar eller styrelseposters brottsregister. Vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i syfte att uppfylla våra reglerings- och efterlevnadsskyldigheter och för att säkerställa att våra motparter befinner sig inom acceptabel risk (i den mån dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter inte åsidosätter sådant legitimt intresse). I de flesta fall kommer det inte att ske någon lagring av personuppgifter. Personuppgifter kan dock lagras under särskilda omständigheter så länge som det anses nödvändigt för att dokumentera efterlevnad av lagar och förordningar, eller av avtalsrättsliga ansvarsskäl.

För information om hur Bureau van Dijk behandlar personuppgifter, klicka här.

 

2.1

Personuppgifter kommer att raderas efter den lagringsperiod som anges i tabellerna i avsnitt 1.4 – 1.9.

 

2.2

Som alternativ till radering kan vi ta bort identifierande uppgifter från personuppgifterna så att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig (anonymisering). Detta kan till exempel vara aktuellt vid användning av informationen i vårt erfarenhetsarkiv och för att sammanställa analyser och statistik, samt för att anpassa och utveckla Orklas marknadsföring och produkter till konsumenters önskemål och behov.

3.1

Orkla kan använda tredje part (personuppgiftsbiträden) för att behandla dina personuppgifter. Vår användning av personuppgiftsbiträden regleras i personuppgiftsbiträdesavtal som vi ingår med sådana parter, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden som kan vara involverade i behandlingen av dina personuppgifter är:

 • Värdföretag som lagrar och hanterar data på sina eller tredje parts servrar;
 • Leverantörer av tekniska tjänster och supporttjänster;
 • Enheter som tillhandahåller tjänster och som omfattas av tystnadsplikt och får tillgång till personuppgifter till följd av ett rättsligt krav.
 • Andra tredje parter som får tillgång till personuppgifterna vid behov.

 

3.2

Personuppgifter kommer normalt att lagras i, och behandlas från, länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

3.3

I vissa fall kan Orkla ingå avtal med personuppgiftsbiträden i tredje land (länder utanför EES). I sådana fall kommer grunden för överföringen att vara något av följande:

 1. Landet är godkänt av EU-kommissionen enligt ett beslut om adekvat skyddsnivå, vilket innebär att landet värnar om den personliga integriteten på ett sätt som är likvärdigt med det som krävs för länder inom EES; eller
 2. Orkla har ingått ett avtal med personuppgiftsbiträdet på grundval av standardklausuler för dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen (vänligen kontakta oss via formuläret i avsnitt 4.1 om du vill ha en kopia av dessa); eller
 3. Annan godkänd grund för överföringen.

 

3.4

Vid behandling enligt punkterna ii) eller iii) ovan gör Orkla bedömning av skyddsnivån i tredjeländer där personuppgifter behandlas. Om det visar sig vara nödvändigt kommer Orkla att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för personuppgifter är likvärdig med den som krävs av personuppgiftsbiträden inom EES.

4.1 Inledning – och kontaktpunkter för att utöva dina rättigheter

Om du vill uppdatera eller återkalla dina samtycken, eller vill se, korrigera eller radera dina personuppgifter i samband med en tjänst från oss, t.ex. nyhetsbrev via e-post, användare i en webbutik eller kundklubb, kan du göra sådana ändringar på “min sida” etc., eller klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.

Om du vill utöva andra rättigheter som du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter – se avsnitt 4.2 till 4.8 nedan – vänligen kontakta oss genom att fylla i detta formulär.

 

4.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade utan onödigt dröjsmål, och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

 

4.3 Rätt till radering

Du har rätt att få personuppgifter om dig raderade utan onödigt dröjsmål i följande fall:

 1. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades,
 2. om du återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
 3. du invänder mot behandlingen och Orkla har inte några berättigade intressen i behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att den upphör (se punkt 4.7 nedan), eller
 4. personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Orkla är dock inte skyldigt att radera dina personuppgifter om det är nödvändigt för Orkla att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt nationell lagstiftning eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

4.4 Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke om detta är Orklas rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter. I sådana fall kommer Orkla att upphöra med sådan behandling av personuppgifter.

 

4.5 Rätten till tillgång och dataportabilitet

Du har rätt att få information om huruvida Orkla behandlar personuppgifter om dig. Då har du rätt till information om behandlingen, inklusive vilka personuppgifter som lagras och hur de behandlas. Du kommer att få denna information kostnadsfritt, såvida inte begäran upprepas. I så fall kan Orkla kräva skälig ersättning för att behandla begäran.

Du har rätt att få personuppgifter som du har lämnat till Orkla i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och att behandlingen utförs automatiskt.

 

4.6 Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 1. du bestrider personuppgifternas korrekthet och begränsningen kommer då att gälla under en period som gör det möjligt för Orkla att verifiera riktigheten av personuppgifterna,
 2. behandlingen är olaglig, du motsätter dig radering av dina personuppgifter och istället begär att användningen av dina personuppgifter begränsas;
 3. Orkla behöver inte längre personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. du har invänt mot behandlingen av personuppgifter i avvaktan på verifiering av huruvida Orklas berättigade intresse av behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen upphör.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats ska sådana personuppgifter, förutom lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter. Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats ska Orkla meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphävs.

 

4.7 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dig som grundar sig på Orklas berättigade intressen. I ett sådant fall kommer Orkla att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, såvida inte Orklas berättigade intresse av behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen upphör eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har också rätt att invända mot Orklas användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du utövar denna rättighet kommer Orkla att upphöra med sådan användning av dina personuppgifter.

 

4.8 Rätten att klaga på vår behandling av dina personuppgifter

Om du anser att vi inte har uppfyllt de rättigheter du har i förhållande till de personuppgifter vi behandlar om dig skulle vi uppskatta om du kontaktar oss via formuläret i avsnitt 4.1. Du kan be att få din begäran bedömd av Orklas dataskyddsombud genom att ange detta i din förfrågan till oss.

Du har också rätt att klaga på Orklas behandling av dina personuppgifter till relevant tillsynsmyndighet. För personer i Sverige görs detta genom att skicka ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten: e-post: imy@imy.se , telefon: 08-657 61 00.

Orkla kan komma att justera och anpassa denna integritetspolicy. Du kan när som helst besöka den här sidan själv och kontrollera om uppdateringar har gjorts. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast som publicerad högst upp på sidan.