Generel information om Orklas behandling af personoplysninger

Information om Orklas behandling af personoplysninger, herunder retten til indsigt.

Orkla er en førende leverandør af mærkevarer til Danske forbrugere. Danske Orkla-selskab har et fælles ansvar for behandlingen av dine personlige data, og vi vi lover at behandle dem på en sikker måde.

Formålet med brug af personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger vil blive oplyst særskilt eller fremgå af konteksten i forbindelse med din kontakt med os. Normalt er formålet med at behandle dine oplysninger at håndtere en forespørgsel fra dig eller at være i stand til at levere de tjenesteydelser eller produkter til dig, som du har bestilt. Formålet kan også omfatte kommunikation med dig, samt forbedring af vores kommunikation, produkter eller tjenesteydelser.

Retsgrundlaget for brug af personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger sker kun inden for de grænser, der er sat af lovgivningen. Retsgrundlaget kan enten være, at

  • behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig, at træffe foranstaltninger med henblik på indgåelse af en sådan kontrakt, eller at opfylde andre juridiske forpligtelser, der påhviler os,
  • du har givet dit udtrykkelige samtykke til en specifik behandling, f.eks. ved at abonnere på et nyhedsbrev,
  • vi har en berettiget interesse i at anvende dine personoplysninger, og at vi på grundlag af din kontakt med os forventer, at du er enig heri. Vi kan anvende berettigede interesser som retsgrundlag i tre tilfælde:
    • Hvis du har tilmeldt dig et af vore nyhedsbreve, kan vi foretage en personalisering for at gøre vores markedsføring mere relevant for modtagerne.
    • Hvis du har tilmeldt dig et af vore nyhedsbreve, kan vi bruge din emailadresse og oplysninger om dig, som vi har indhentet i forbindelse med din kontakt med os, for at vise personaliserede annoncer på tredjeparts websider (som f.eks. sociale medier eller online aviser).
    • Hvis du har logget ind på vores webstore og lagt produkter i indkøbsvognen, kan vi senere hen sende dig en email med en påmindelse om indkøbsvognen.

Sletning og anonymisering af personoplysninger

Vi vil slette personoplysninger, når vi har håndteret din forespørgsel, opfyldt kontrakten med dig, når den juridiske forpligtelser til at behandle personoplysninger ikke længere påhviler os, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os som beskrevet ovenfor.

Personoplysninger, der opbevares til andre formål, såsom personalisering af nyhedsbreve og online annoncer, vil blive slettet efter højst tre år.

Som alternativ til sletning kan vi fjerne dele af personoplysninger, som kan bruges til at identificere dig, således at disse data ikke længere kan henføres til dig. Vi kan bruge sådanne anonymiserede data i vores erfarings-database og til at foretage analyser og til statistiske formål, for at forbedre og udvikle Orklas markedsføring og produkter og opfylde forbrugernes præferencer og behov.

Brug af systemer fra tredjepartsudbyder til behandling af personoplysninger

Vi kan bruge systemer fra tredjepartsudbydere til at opbevare, analysere og kategorisere dine personoplysninger. Bemærk, at det ikke er tilladt for sådanne tredjeparter at bruge disse personoplysninger til egne formål eller at dele dine data med andre, og at de er forpligtet til at opbevare personoplysninger sikkert.

Personoplysninger vil blive opbevaret på servere fra Microsoft i Europa. Passende databeskyttelsesgarantier (EU standardbetingelser eller EU/US Privacy Shield certificering) er etableret, såfremt Microsoft har behov for at give midlertidig adgang til data til systemoperatører, der har base i lande uden for EU, f.eks. for at foretage fejlretning. Hvis du ønsker at modtage en kopi af de relevante juridiske databeskyttelsesgarantier, kan du rekvirere disse ved at sende en mail til os.

Kontakt, adgang til personoplysninger m.v.

Kontakt os på privacy@orkla.no, hvis du ønsker at få adgang til, få udleveret, korrigeret eller slettet personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod eller kræve begrænsning af behandlingen, eller trække dit samtykke tilbage. Til orientering kan du også indgive en klage hos Datatilsynet, hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger.